آینه کاری تکیه بیگلربیگی

آیینه‌کاری فضای حسینیه در سال ۱۳۲۶ توسط استاد محمدعلی تهرانی انجام گرفته است. در ضلع جنوبی حسینیه، ارسی زیبایی با شیشه‌های الوان وجود دارد که حسینیه را به حیاط کوچک‌تری مرتبط می‌کند.

ارسال نظر