کاشی‌های تکیه معاون‌الملک

کاشی‌های تکیه معاون‌الملک

نوع دوم کاشی‌هایی مربعی است که زمینه‌ی سبز رنگ دارد و تصاویر گوناگون از پادشاهان، داستان‌های ادبی و حماسی و قصص قرآنی روی آن‌ها نقش بسته است.

ارسال نظر