حیاط حسینیه تکیه معاون‌الملک

حیاط حسینیه تکیه معاون‌الملک

حیاط کوچک و زیبای حسینیه با دیوارهای بلندش، مانند جایگاهی امن بازدیدکننده را در بر می‌گیرد و او را آماده‌ی مشاهده حکایت‌ها و روایت‌های نقش شده بر کاشی‌ها می‌کند.

ارسال نظر