جنوب استان سیستان و بلوچستان

جنوب استان سیستان و بلوچستان

در جنوب استان سیستان و بلوچستان، روستایی ساحلی به نام روستای درک قرار دارد که در راه ۲ بندر مهم جنوب نام های بندر چابهار و بندر عباس قرار گرفته است. این روستا در فاصله ی ۱۷۰ کیلومتر از جنوب چابهار است و به دلیل کمتر شناخته شده بودن هنوز هم بکر باقی مانده است

ارسال نظر