«به درک بروید»

به احتمال خیلی زیاد تا حالا این جمله را بارها و بارها شنیده اید: «به درک بروید»! تصور شما از این جمله چیست؟ حتما احساس ناراحتی و حتی عذاب زیادی می کنید و بلافاصله احساس ناخوشایندی به شما دست می دهد و حتی به نظرتان جمله ی بسیار نامناسبی می آید.

ارسال نظر