رنگین کمان در مه

پدیده ای حیرت انگیز که فقط زمانی میشه مشهاده کرد که بالاتر از مه ایستاده باشید و خورشید به شما بتابد تا روی سایه شما رنگین کمانی تشکیل شود

ارسال نظر