فیروزه جوری

بعد از انفجار، کارگران اقدام به "فیروزه جوری" می‌کنند، به این معنا که فیروزه را از سنگ باطله جدا می‌کنند. در این روش پوسته‌ای که از سنگ مادر اطراف فیروزه را فرا گرفته با استفاده از چکش زدن جدا می‌شود.

ارسال نظر