قله دماوند

دماوند در یک آسمان آبی از 250 کیلومتری قابل مشاهده است

ارسال نظر