باربری

کوهنوردان می توانند چادر و کیسه خواب خود را با خر و الاغ به بارگاه سوم برسانند.

ارسال نظر