ایذه، بهشتی گمشده در خوزستان

آنها در ابتدای فصل گرما به بخش های شمالی کوه های زاگرس مهاجرت می کنند.<br /> &nbsp;

ارسال نظر