دریاچه یخ زده

دریاچه یخ زده

بعضی از مردم بر این باورند که سبلان محل مقدسی است و زرتشت باید کتاب مقدس زرتشتی را اینجا نوشته باشد

برچسب‌ها

دریاچه

ارسال نظر