غروب افتاب

یکی از رویایی ترین مناظری که می توانید در این روستای دره ای مملو از درختان میوه و نخل ببینید، صحنه زیبای غروب افتاب است.

ارسال نظر