آبشار ریجاب

از ویژگی‌های دیگر این آبشار صخره‌های خوبی است که در کنارش دیده می‌شوند و فرصت را برای صخره نوردان فراهم کرده تا در زمان‌های مختلف سال به این منطقه بیایند و از صخره‌نوردی در کنار آبشار، نهایت لذت را ببرند.

ارسال نظر