قندیل‌های غار قوری قلعه

قندیل‌های غار قوری قلعه

قندیل‌ها به شکل‌های مختلفی تبدیل شده و هر کدام تصاویر خاصی را در نگاه بازدیدکنندگان تداعی می‌کند. اشکال مختلفی از نیم‌رخ شتر، کوهان شتر، مار، کرکس، شیرسنگی، کاخ سفید، قلب، کشتی، برج پیزا، بابا نوئل، مجسمه‌ی فردوسی، طوطی و ... از جمله‌ی این تصاویر است که بسیار زیبا و تماشایی است.

ارسال نظر