فواره طبیعی ساحل دریا بزرگ

فواره طبیعی ساحل دریا بزرگ

برخورد امواج سهمگین با دیواره ساحل و پخش شدن قطرات آب در هوا و موج‌فشان‌ها، به این ساحل زیبایی خاصی بخشیده است.

ارسال نظر