خانه داروغه مشهد

خانه داروغه مشهد

خانه داروغه در اواخر دوره قاجار به دستور یوسف خان هراتی، داروغه مشهد در مساحت یک هزار صد متر مربع در مشهد احداث گردید. خانهٔ داروغه مشهد به لحاظ فرم و شکل و عناصر معماری آن، به ویژه طرح تراس پله‌های دوطرفه و تزئینات، نشان از الگوبرداری از طرح‌های معماری روسی دارد.

ارسال نظر