بنجو ساز منحصر به فرد

بنجو ساز منحصر به فرد

بنجو ساز منحصر به فردی در میان خانواده سازهای اقوام ایرانی نیز هست. این ساز تنها ساز زهی مضرابی کلاویه دار است. بنجو در اجرای غزال خوانی در محافل اهل طریقت در منطقه دهک و همچنین پیرآباد رایج است. بنجو از سازهایی است که از جنوب هندوستان به بلوچستان آورده شده است.

ارسال نظر