کله پاچه

کله‌پاچه یا خاش یک غذای سنتی است که در خاورمیانه و قفقاز جنوبی متداول است. اجزای این غذا شاملِ بناگوش، زبان، مغز، چشم، گوشت صورت و پاچه است.

برچسب‌ها

صبحانه

ارسال نظر